Colostrum Capsules Artikelnummer: 80360-699

Colostrum Capsules

Colostrum Capsules innehåller det bästa från kons råmjölk i högkoncentrerad form. Det värdefulla kolostrumpulvret i kapslarna utvinns av den första råmjölken strax efter att kalven har fötts. Mjölken avfettas och frystorkas skonsamt för att de värdefulla innehållsämnena ska bevaras optimalt.